Duurzaamheidscoach

Techniek van De Duurzaamheidscoach

Wat je kunt doen als je urgente huisvesting nodig hebt

Urgente huisvesting

Soms is het nodig om in korte tijd een hoop extra ruimte te hebben. Urgente huisvesting vraagt om passende oplossingen op maat en daarvoor kun je niet zomaar overal aankloppen. Heb je urgente huisvesting nodig? Dan zijn er bedrijven die zich daarin specialiseren. 

Urgente huisvesting

Voor een school

Bijvoorbeeld wanneer het aantal leerlingen bij een school snel toeneemt, dan kan urgente huisvesting een optie zijn. Het is dan nodig om snel maar ook duurzaam en degelijk meer ruimte te creëren. Het onderwijs moet immers gewoon door kunnen gaan. Zo kun je urgente huisvesting krijgen in de vorm van een soort noodlokalen welke te stapelen en schakelen zijn. Zo kun je dus binnen de kortste keren een hele gang met lokalen realiseren voor de leerlingen, zodat les gewoon door kan gaan.

Urgente huisvesting bij calamiteiten

Misschien is er wel een andere reden dat je op korte termijn huisvesting nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn bij calamiteiten. Want calamiteiten ziet niemand aankomen dus je kunt er ook moeilijk op voorbereiden. Gelukkig zijn er ook dan bedrijven die je kunnen bijstaan welke gespecialiseerd zijn in urgente huisvesting. Dit kan zijn nadat een deel van je pand verloren is gegaan door een brand maar ook als er bijvoorbeeld sprake is van stormschade of overstroming. 

Urgentie vanuit de overheid

Wie denkt aan urgente huisvesting, denkt misschien wel aan urgentie vanuit een gemeente om voorrang te krijgen op een woning. Dat is ook een vorm van urgentie maar is niet wat we hier bedoelen. Urgentie vanuit de gemeente krijg je wanneer je door onvoorziene omstandigheden op straat komt te staan. Dit kan zijn omdat je oude woning gesloopt wordt of omdat na het verbreken van een relatie jou toegang tot je woning is ontzegd. Urgentie op die manier krijgen is echter heel ingewikkeld. Daarom zijn er gelukkig ook andere plekken waar je kunt aankloppen voor die urgente huisvesting.