Duurzaamheidscoach

Techniek van De Duurzaamheidscoach

Waarom battery storage belangrijk is voor het milieu

Heb je wel eens gehoord over battery storage? Het komt steeds meer voor naarmate onze samenleving afstapt van het gebruik van fossiele brandstoffen en overgaat op hernieuwbare energiebronnen.

Wat is battery storage, en waarom is het belangrijk?

Battery storage is een manier om energie op te slaan (energy storage) zodat die op een later tijdstip gebruikt kan worden. Dit is anders dan andere vormen van energy storage, zoals pompaccumulatie van waterkracht, die gebruik maken van gravitatie potentiële energie. Bij battery storage wordt chemische potentiële energie gebruikt om elektriciteit op te slaan. Dit betekent dat de elektriciteit zeer snel kan worden vrijgegeven, wat perfect is als er plotseling vraag is naar stroom, zoals op momenten dat iedereen naar huis gaat en tegelijkertijd zijn lichten aansteekt.

Dat maakt Battery storage belangrijk voor het milieu omdat we zo energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne- en windenergie, kunnen opslaan. Deze energie kan worden vrijgegeven als er veel vraag naar is, in plaats van te vertrouwen op fossiele brandstoffen. Battery storage helpt ook om het aanbod van hernieuwbare energie gelijkmatiger te maken, omdat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait.

Daarnaast is Battery storage een belangrijk onderdeel voor de overgang naar hernieuwbare energiebronnen. Het stelt ons in staat elektriciteit uit zonne- en windenergie op te slaan, zodat die gebruikt kan worden als er veel vraag naar is. Battery storage helpt ook om het aanbod van hernieuwbare energie gelijkmatiger te maken. Naarmate steeds meer mensen geïnteresseerd raken in duurzaamheid, zal battery storage steeds belangrijker worden.