Duurzaamheidscoach

Techniek van De Duurzaamheidscoach

Stappenplan BTW teruggave op zonnepanelen

BTW teruggave zonnepanelen

Indien je zonnepanelen hebt gekocht dan spreekt het voor zich dat je BTW hebt moeten betalen over deze aankoop. Het is echter belangrijk om te vermelden dat je de BTW van maar liefst 21 procent terug kan vragen. Hiermee bespaar je dus veel geld en dit geld kan je eventueel gebruiken om meerdere zonnepanelen te gebruiken. Het is vrij eenvoudig om BTW terug te vragen en je kan hiervoor een stappenplan gebruiken. Verdiep je vooral in de opgaaf zonnepaneelhouders om ervoor te zorgen dat je geen fouten maakt. Bij het aanvragen van BTW teruggave is het belangrijk om rekening te houden met de termijn en het bedrag dat je terugkrijgt. 

Termijn en opgaveformulier

Bij het terugvragen van BTW is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat je dit binnen zes maanden na de aankoop van de zonnepanelen doet. Indien je dit doet na afloop van de termijn kan dit ertoe leiden dat je geen BTW meer terugkrijgt. Verder moet de opgave van de BTW gebeuren op de juiste manier. Denk hierbij aan het indienen van een factuur waarin jij de juiste naam vermeldt. De naam die je vermeldt moet hetzelfde zijn bij de factuur als bij de energierekening. Indien dit niet correct gebeurt dan kan je geen BTW terugvragen. 

Hulp nodig bij het aanvragen van BTW teruggave op zonnepanelen of het aanvragen van subsidie? De experts van Zonduurzaam helpen je graag.

Aanmelden bij de belastingdienst

Indien jij graag BTW terug zou willen krijgen dan is het tevens van belang dat je aangemeld bent bij de belastingdienst. Dit moet je als ondernemer of als gewone burger doen. Zodra je dat hebt gedaan verschijnt de mogelijkheid om het formulier opgaaf zonnepaneelhouders in te vullen. Je moet bij het invullen van het formulier jouw gegevens vermelden, denk hierbij aan jouw naam, het adres waar de zonnepanelen zijn geplaatst en aan jouw telefoonnummer. Het is belangrijk om deze informatie te vermelden, dit geldt tevens voor je burgerservicenummer zodat men je kan registreren. 

Wachten op een reactie

Zodra jij het formulier hebt ingediend dan zal een periode volgen waarin je gelukkig niet lang moet wachten op een reactie. Meestal krijg je binnen tien werkdagen een reactie. Zodra de Belastingdienst het formulier heeft ontvangen gaan ze aan de slag met de teruggave. Indien de gegevens correct zijn ingevuld en je geregistreerd bent bij de belastingdienst dan zal alles in orde komen. In dat geval kan je tientallen en soms honderden euro’s terugkrijgen van de belastingdienst.